Den stora vinnaren

Värt att veta:

Finns på 80% av alla bensinstationer

Godkännande för europastandard EN 14125

UPP har ett innerskikt som förhindrar kolväten att gå upp i atmosfären samt har en låg friktion som reducerar tryckförluster så pass mycket att man kan gå ner en dimension jämfört med vissa stålrör.

UPP rörsystem har godkännande för europastandard EN 14125 och amerikanska UL 71. Dessa godkännanden innebär kontinuerliga tester för att visa att man uppfyller dom krav som ställs.

Rehomax

UPP finns också i större dimensioner, upp till 400 mm men går då under namnet Rehomax.

Svetsning

I dag svetsar vi allt fler detaljer än bara rördelar nedstigningskammare väggenomföringar mm. En svets garanterar den tillförlitlighet som fordras i vattenskyddsområden.

UPP svetsaggregat är ytterst tillförlitligt och jobbar automatiskt med yttertemperatur och motstånd i svetselementet som input.

Den stora vinnaren

2017 kom in ny föreskrift för Sverige att alla metallrör i mark på bensinstationer skall bytas ut mot plaströr eller skyddsbindas. Våra plaströr är den stora vinnaren och finns i dag på ca 80% av alla bensinstationer i Sverige.